Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin sınıflandırılması biyoloji alanında oldukça önemli bir durumdur. Sınıflandırılmış olan bakteriler türlerine, şekillerine ve yapılarına göre farklı şekillerde gruplandırılmıştır. Bu sayede sınıflandırılmış olan bakterilerin incelenmesi ve öğretilmesi gibi durumlar çok daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Şekillerine Göre Bakteriler

 • Küre şeklindeki bakteriler: bu bakterilerin adı biyolojide "coccus" olarak belirlenmiş ve bu alanda direk bu ismi ile hitap edilmektedir. Coccus bakteri türü hem tek başına hem de toplu bir şekilde bulundukları ortamda yaşayan bakterilerdir. Şekillerinin küre olması bu bakterilerin bakteri sınıflarında ayrı bir sınıf oluşturmasında yeterli olmaktadır.
 • Çubuk şekilli bakteriler: bu bakterilerin adı ise biyoloji biliminde "bacillus" olarak bilinmektedir. Bakteri sınıfında sınıfını çubuk şeklinde olmasından alan bu bakteriler son derece zor bir şekilde ortadan kaldırılan ve oldukça inatçı bir türdür. Öyle ki verem hastalığı ya da tifo hastalığı gibi son derece tehlikeli durumların nedeni bu bakterilerdir.
 • Spiral şekilli bakteriler: Spirillum adı ile biyolojide yer alan bu bakteri yine şekillerine göre sıınıflandırılmış bir bakteri türüdür. Son derece kıvrımlı bir yapısı vardır ve uçlarında iki adet kamçısı bulunur. Çok aşırı tehlike yaratmaz fakat çok fazla çoğaldığında farklı problemleri ortaya çıkarabilir.
 • Virgül şekilli bakteriler: Adı "vibrio" olan bu bakterilerin şekli tahmin edildiği gibi virgül şeklindedir. Günümüzde görülen hastalıklar arasında korea hastalığında çok büyük rol oynamaktadır.

Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler


Ototrof Bakteriler: Ototrof bakteriler kendi arasında fotosentez yapanlar ve kemosentez yapanlar olarak iki farklı gurupta incelenmektedir. Bu bakteriler inorganik maddeler içerisinden organik madde sentezleyen bir özellik gösterebilmektedir. Tabi ki bu bakteriler besinleri sentezlerken iki farklı şekilde sentezlerler.

Hetotrof Bakteriler: Hetotrof bakteriler kendi arasında üç ayrı grupta incelenmektedir;
 • Satrofit (Çürükçül) bakteriler: Ölü organizmaların ayrıştırılmasında çok önemli rol oynayan bu bakteriler bitki ve organik atıkları besin olarak kullanarak ayrışarak toprağa karışmasını sağlarlar. Ekolojik denge açısından çok büyük görevleri olan bu bakteriler günümüzde yararlı bakteriler olarak bilinmektedir.
 • Parazit Bakteriler: bu bakterilerin sindirim enzimleri bulunmamaktadır. Bu nedenle tek başına yaşamaları pek mümkün değildir. Sindirim enzimleri bulunmayan bu bakteriler farklı organizmalar ile yaşamaktadır.
 • Mutualist Bakteriller: bu bakteriler günümüzde birçok önemli hastalığın meydana gelmesine neden olan hastalıkların üzerinde bulunmaktadır. Bu bakterilerde farklı organizmalar olmadan yaşayamadığı için genellikle diğer organizmalar ille birlikte yaşarlar. İnsanlarda ise kalın bağırsak içerisinde son derece çok görülür.

Solunum Şekillerine Göre Bakteriler


Bu bakteriler solunum şekillerine bakarak farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Üç farklı şekilde sınıflandırılmış olan bu bakteriler sırası ile şu şekilde incelenebilir.
 • Aerop Bakteriler: Sadece oksijen bulunan ortamlarda yaşarlar ve oksijensiz çok kısa bir sürede yaşamını yitirirler. Bu bakterilerde mezozom bulunur. Aynı zamanda verem hastalığının oluşumunda büyük etkileri vardır.
 • Anaerop Bakteriler: bu bakteriler ise Oksijen bulunmayan ortamlarda yaşayan be oksijen temasında yaşamını sürdüremeyen bakterilerdir.
 • Fakültalif Anaerop Bakteriler: bu gruptaki bakteriler hem oksijenli ortamda hem de oksijensiz ortamda çok rahat bile şekilde yaşayabilirler. Bu özellikleri ile oldukça fazla görülebilmektedir.
Gram Boyası ile Boyanıp Boyanmamalarına Göre Bakteriler
 • Gram Pozitif: bu bakteriler zarar görmeden gram boyası ile boyanabildikleri için bakterilerin sınıflandırılması yapılırken ayrı bir grupta incelenmektedir. Bu bakteriler boyandığında mor bir renk alırlar.
 • Gram Negatif: bu bakteriler ise kesinlikle gram boyası ile boyanamazlar. Aksi durumlarda onlar için yaşam imkânsız bir hal alır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 07:10:50
Bakterilerin Sınıflandırılması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakterilerin Sınıflandırılması Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bakterilerin Sınıflandırılması"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri, Genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. İdrarda bakteri oluşumunda en fazla görülen belirti idrar sırasında ve idrar sonrasında ortaya çıkan yanma hissi oluşumudur. Yanma hissi hafif olabilir veya ağrı belirti...
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri, (Nekrotizan Fasilit) bakterilerin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon çeşididir. Kısa süre içerisinde cilt, yağ ve kasları örten dokuyu yok edebilecek bir yapıya sahiptir. Et yiyen bakteri hastalığının bir diğer ismi ise nekrotizan fasi...
Midede Bakteri
Midede Bakteri
Midede bakteri, genellikle insanlarda büyük sorunlara neden olarak kişilerin son derece zarar görmesine neden olmaktadır. Özellikle bu bakterilerin türü bu durumda kişide meydana gelecek olan sorunlar üzerinde çok etkilidir. Eğer bakteriler kolay yok...
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri görülmesi idrar yolu enfeksiyonunun en bariz belirtisidir. İdrar yolundaki enfeksiyonları hamilelikte en sık görülen enfeksiyon türüdür. Kadınların %50'si hayatları boyunca en az bir defa idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Bu...
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri, Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan bir bakteri grubu olan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyon oluşturma riski en az olan bakteri grubu içinde yer almaktaydı. Toprak, su, gıda, insan derisi ve ...
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak bakterileri kişilerde çok farklı belirtileri meydana getirerek kişilerin yaşamını derinden etkileyebilen bir durumdur. Bağırsak içerisinde oluşarak hızı bir şekilde büyüme gösteren bağırsak bakterileri kişilerde çok büyük belirtiler gösterer...
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri; herhangi bir hastalık sırasında mikroorganizmaların geçici olarak kanda bulunmasıdır. Kanda bakteri bulunmasına tıp dilinde septisemi denmektedir. Daha önceden geçirilmiş vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun tedavi edilmemesi il...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit bakteriler, Çürükçül organizma ya da ölü organik maddelerden beslenerek yaşayan organizmalara saprofit bakteriler denir. Hayvan ve bitki kalıntılarında yaşayan ve onların çürümesine yardımcı olan bakteri türüdür.Saprofit bakteriler nerede ya...
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri, organizmada yerleşik halde bulunan faydalı bakterilerdir. İnsan bağırsaklarımızda, vücuttaki toplam hücre sayısının 10 katı kadar faydalı bakteri yaşar.Flora Bakterileri Nasıl Oluşur?Doğum sırasında, bebeklerde bakteri bulunmaz, st...
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri; İdrarda normalde bakteri yoktur. Ama birçok insanın idrarında az da olsa bakteri bulunmaktadır. Bu durum zararsızdır. Ancak bazı durumlar ve idrarda bakteri sayısının fazla olduğu hallerde durum değişebilir.İdrarda Bakteri B...
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri, bakterilerin az veya hiç oksijen olmayan yerlerde yetişen bakteri türüdür. Anaerobik bakteriler, kötü kokulara, cerahatlara, apse oluşumuna ve doku yıkımına sebep olur. Genellikle ağız içinde gastrointestinal sistemde ve cilt üzeri...
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri, İdrarda bakteri görülmesi çoğu zaman zararsızdır. Ancak bakteri değerinin fazla görülmesi durumlarda dikkate alınmalıdır. İdrar normalde ve çoğu zaman steril olmasına rağmen bu durum çeşitli kişilerde farklılık da gösterebilmekte...

 

İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Bağırsak Bakterileri
Kanda Bakteri
Saprofit Bakteriler
Flora Bakterileri
İdrar Tahlilinde Bakteri
Anaerobik Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
Bakterilerde Konjugasyon
Patojen Bakteri
Bakterilerde Üreme
Koliform Bakteri
Fotosentetik Bakteriler
Salmonella Bakterisi
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakteri Hastalıkları
Bakteri İdentifikasyonu
Gram Pozitif Bakteriler
Bakteri Çeşitleri
Laktik Asit Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Bakteri Üremesi
E Coli Bakterisi
Bakteri Morfolojisi
Gram Negatif Bakteriler
Popüler İçerik
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde konjugasyon, hücre temasıyla bakterilerin arasında meydana gelen genetik özellik aktarımıdır. Bu yatay gen transferi mekanizması olarak i...
Patojen Bakteri
Patojen Bakteri
Patojen bakteri, hastalığa sebep olan ve sıklıkla salgın hastalıkların sorumluları olan bakterilerdir. Örneğin en korkulan hastalıklardan biri olan ...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde üreme, bakteriler suda, havada, toprakta, canlılarda bulunan ve hastalılara yol açan, bölünebilen tek gözeli canlılardır. Bakteriler mikr...
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri, suların ve gıdaların sağlığa yararlı olup olmadığını ölçen bakterilerdir. Gram negatif olup, spor oluşturmaz, çubuk şeklindedir ve 4...
Fotosentetik Bakteriler
Fotosentetik Bakteriler
Fotosentetik bakteriler, fotosentez yaparak enerji üretirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti olan klorofile sahip canlılar, ham madde model H2O (su)  ve...
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi, İlk kez domuzlarda keşfedilen ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan, çubuksu şeklinde bir gram negatif bakteri türüdür. Ayrıca gı...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları giderek artmaktadır. Son on senede biyokimya, moleküler biyoloji ve bakteriyolojideki ilerlemeler, bakt...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024