Enterokok Bakteri Belirtileri ve Tedavisi
12 Temmuz 2024

Enterokok Bakteri Belirtileri ve Tedavisi

Enterokok Bakteri

Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyon oluşturma riski en az olan bakteri grubu içinde yer almaktaydı. Toprak, su, gıda, insan derisi ve sindirim sistemi florasında doğal olarak bulunmaktaydılar. Ancak artan antibiyotik kullanımına paralel olarak dirençli gram pozitif bakteriler arasında yer alıp günümüzde en önemli hastane enfeksiyonu etkenleri arasına girmişlerdir. Yüksek derecelerdeki antibiyotik direnci, bu patojenin yoğun antibiyotik kullanılan ortamlarda canlı kalabilmesini sağlamaktadır. Enterokok bakteriler ilk olarak 1980'li yıllarda moleküler tanı ve tiplendirme yöntemlerinin uygulanmaya başlaması ile tanımlanmıştır. Bugün enterokoklar içerisinde tanımlanmış olan 12 farklı tür bilinmektedir. Ülkemizde ise 90'lı yılların sonunda Akdeniz Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi hasta dışkılarında enterokok bakterilere rastladıkları olguları bildirmişlerdir.

Hastane Enfeksiyonları

Yapılan çalışmalar sonrasında enterokok bakteriden en çok etkilenen kesimin hastane çalışanları olduğu, hastane ortamının bakterinin üremesi ve yayılması için uygun şartları oluşturduğu, bakterilerin sağlık çalışanları ve hastaların sindirim sistemlerine kolonize olduğu ortaya çıkmaktadır.

Enterokok Türleri ve Enfeksiyonları

Enfeksiyonlardan sorumlu olan iki tür enterokok bakteri tanımlanmıştır; bunlar Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium'dur. Enfeksiyona neden olan bu bakteriler, bulunma sıralarına göre yetişkin bireylerde sindirim sisteminde, üreme organları boşluklarında, vajina, safra kesesi ve idrar yolları kanallarında bulunurlar. Batın içi enfeksiyonlar ile pelvik ve üriner sistem enfeksiyonlarının doğrudan sorumlusudurlar. Birçok antibiyotiğe karşı dirençli olmaları ve aynı zamanda yeni antibiyotikler karşısında çok çabuk direnç geliştirebilmeleri yüzünden bazı durumlarda tedavi edilemezler.

Enterokok Bakterilerin Neden Olduğu Klinik Enfeksiyonlar

 • Üriner sistem enfeksiyonları
 • Bakteriyemi ve endokardit
 • İntraabdominal ve pelvik enfeksiyonlar
 • Yara ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Menenjit
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Neonatal sepsis

Enterokok Bakteri Tanı Koyma

Enterokok türlerin tanısını koyabilmek için biyokimyasal ve fizyolojik testler yapılmaktadır. Her farklı tür için farklı bir kimyasal analiz yapılan bir test mevcuttur. Enterokok bakteri enfeksiyonlarını tespit etmek için yapılan genetik ve moleküler testler içinde PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis) en güvenilir metot olarak tanımlanmıştır. Enfeksiyona yol açan enterokok bakteri türünün tanımlanmasının ardından yapılan duyarlılık testleri ise şu şekildedir:

 • Kalitatif testler: Disk Difüzyon testi
 • Kantitatif testler: Agar dilüsyon yöntemi, sıvı dilüsyon yöntemi
 • E-testi
 • ALAMAR sistemi

Sonuç olarak, enterokok bakteriler, hastane enfeksiyonları ve antibiyotik direnci açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu bakterilere karşı etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması büyük bir önem taşımaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Fotosentetik Bakteriler Nelerdir?

Fotosentetik Bakteriler Nelerdir?

Virüsler ve Bakterilerin Zararları

Virüsler ve Bakterilerin Zararları

Midede Bakteri Belirtileri ve Tedavisi

Midede Bakteri Belirtileri ve Tedavisi

Bakteri Türleri Özellikleri ve Görevleri

Bakteri Türleri Özellikleri ve Görevleri

Bakterilerin Özellikleri Nelerdir?

Bakterilerin Özellikleri Nelerdir?

Güncel

Gram Negatif Bakteriler

Gram Negatif Bakteriler

Güncel

Bakteri Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Bakteri Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi