Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

İdrarda Bakteri

İdrarda Bakteri, Genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. İdrarda bakteri oluşumunda en fazla görülen belirti idrar sırasında ve idrar sonrasında ortaya çıkan yanma hissi oluşumudur. Yanma hissi hafif olabilir veya ağrı belirtisiyle birlikte görülebilir. İdrarda bakteri oluşumunun diğer belirtileri ise; sık sık ...

Et Yiyen Bakteri

Et Yiyen Bakteri, (Nekrotizan Fasilit) bakterilerin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon çeşididir. Kısa süre içerisinde cilt, yağ ve kasları örten dokuyu yok edebilecek bir yapıya sahiptir. Et yiyen bakteri hastalığının bir diğer ismi ise nekrotizan fasilittir. Bu hastalık bütün organlarda gerçekleşebilir ancak cinsel organlarda oluş...

Midede Bakteri

Midede bakteri, genellikle insanlarda büyük sorunlara neden olarak kişilerin son derece zarar görmesine neden olmaktadır. Özellikle bu bakterilerin türü bu durumda kişide meydana gelecek olan sorunlar üzerinde çok etkilidir. Eğer bakteriler kolay yok edilebilir türden ise bu durumda kişinin küçük tedavi yöntemlerine başvurarak bu sorunu çözm...

Hamilelikte İdrarda Bakteri

Hamilelikte İdrarda Bakteri görülmesi idrar yolu enfeksiyonunun en bariz belirtisidir. İdrar yolundaki enfeksiyonları hamilelikte en sık görülen enfeksiyon türüdür. Kadınların %50'si hayatları boyunca en az bir defa idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Bunlar basit bir idrar yolu enfeksiyonu olabileceği gibi, idrar torbası iltihabı yani sistit ya...

Enterokok Bakteri

Enterokok Bakteri, Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan bir bakteri grubu olan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyon oluşturma riski en az olan bakteri grubu içinde yer almaktaydı. Toprak, su, gıda, insan derisi ve sindirim sistemi florasında doğal olarak bulunmaktaydılar. Fakat artan antibiyotik kul...

Bağırsak Bakterileri

Bağırsak bakterileri kişilerde çok farklı belirtileri meydana getirerek kişilerin yaşamını derinden etkileyebilen bir durumdur. Bağırsak içerisinde oluşarak hızı bir şekilde büyüme gösteren bağırsak bakterileri kişilerde çok büyük belirtiler göstererek kişiyi istemese de doktora götürebilmektedir. Özellikle insanların bu gibi durumlardan dol...

Kanda Bakteri

Kanda Bakteri; herhangi bir hastalık sırasında mikroorganizmaların geçici olarak kanda bulunmasıdır. Kanda bakteri bulunmasına tıp dilinde septisemi denmektedir. Daha önceden geçirilmiş vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun tedavi edilmemesi ile kana geçmesi ve belirli kan testleri sonucu kanda bakterilerin görülmesi olayıd...

Saprofit Bakteriler

Saprofit bakteriler, Çürükçül organizma ya da ölü organik maddelerden beslenerek yaşayan organizmalara saprofit bakteriler denir. Hayvan ve bitki kalıntılarında yaşayan ve onların çürümesine yardımcı olan bakteri türüdür.Saprofit bakteriler nerede yaşarlar?Saprofit bakteriler, genellikl...

Flora Bakterileri

Flora Bakterileri, organizmada yerleşik halde bulunan faydalı bakterilerdir. İnsan bağırsaklarımızda, vücuttaki toplam hücre sayısının 10 katı kadar faydalı bakteri yaşar.Flora Bakterileri Nasıl Oluşur?Doğum sırasında, bebeklerde bakteri bulunmaz, sterildirler. Doğum kanalından geçiş anınd...

İdrar Tahlilinde Bakteri

İdrar Tahlilinde Bakteri; İdrarda normalde bakteri yoktur. Ama birçok insanın idrarında az da olsa bakteri bulunmaktadır. Bu durum zararsızdır. Ancak bazı durumlar ve idrarda bakteri sayısının fazla olduğu hallerde durum değişebilir.İdrarda Bakteri Belirtileri; En çok görülen belirtiler idrar yaparken ve sonrasında...

Anaerobik Bakteri

Anaerobik Bakteri, bakterilerin az veya hiç oksijen olmayan yerlerde yetişen bakteri türüdür. Anaerobik bakteriler, kötü kokulara, cerahatlara, apse oluşumuna ve doku yıkımına sebep olur. Genellikle ağız içinde gastrointestinal sistemde ve cilt üzerinde oluşurlar. Ağız içinde diş enfeksiyonlarına neden olurken, cilt veya bağırsak duvarında y...

İdrarda Bol Bakteri

İdrarda Bol Bakteri, İdrarda bakteri görülmesi çoğu zaman zararsızdır. Ancak bakteri değerinin fazla görülmesi durumlarda dikkate alınmalıdır. İdrar normalde ve çoğu zaman steril olmasına rağmen bu durum çeşitli kişilerde farklılık da gösterebilmektedir. İdrarda bol bakteri oluşumlarının çoğu zaman sebebi idrar yolunun iltihaplı olmasıdır.

Bakterilerde Konjugasyon

Bakterilerde konjugasyon, hücre temasıyla bakterilerin arasında meydana gelen genetik özellik aktarımıdır. Bu yatay gen transferi mekanizması olarak işler. Genellikle üremenin benzeri olarak değerlendirilse de burada eşey hücrelerin birleşmesi ve zigot oluşturması bulunmaz. Sadece verici hücreden alıcı hücreye malzeme aktarılmaktadır. Bakter...

Patojen Bakteri

Patojen bakteri, hastalığa sebep olan ve sıklıkla salgın hastalıkların sorumluları olan bakterilerdir. Örneğin en korkulan hastalıklardan biri olan verem, patojen bakterilerin yol açtığı hastalıklardan biridir. Aslında çoğu bakteri zararsız, hatta yararlıdır. Ancak -4 derece ile 60 derece sıcaklıklarında üreyebilen, patojen bakteri

Bakterilerde Üreme

Bakterilerde üreme, bakteriler suda, havada, toprakta, canlılarda bulunan ve hastalılara yol açan, bölünebilen tek gözeli canlılardır. Bakteriler mikroskop yardımı ile görünebilen canlılardır. Çıplak gözle görülemeyecek kadar da küçüktürler. Hastalık yapan bakteriler maya bakterileri, azot bakterileri ve çürütücü bakterilerdir. Yüksek sıcakl...

Koliform Bakteri

Koliform Bakteri, suların ve gıdaların sağlığa yararlı olup olmadığını ölçen bakterilerdir. Gram negatif olup, spor oluşturmaz, çubuk şeklindedir ve 48 saat içerisinde laktozdan asit ve gaz üretebilen bir bakteri türüdür. Bu bakteri topluluğu, suların kirlenip kirlenmediğini gösteren büyük bir göstergedir. Koliform bakteri grubunun yaşama al...

Fotosentetik Bakteriler

Fotosentetik bakteriler, fotosentez yaparak enerji üretirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti olan klorofile sahip canlılar, ham madde model H2O (Su) ve CO2 (Karbondioksit) veya H2O mahalline H2S veya yalnızca H2 kullanmak suretiyle karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye gereksinim gösteren tek olaydır. Bu iş amaçlı, klorofil ara...

Salmonella Bakterisi

Salmonella Bakterisi, İlk kez domuzlarda keşfedilen ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan, çubuksu şeklinde bir gram negatif bakteri türüdür. Ayrıca gıda zehirlenmelerinin en yoğun görüldüğü bir grup bakteriye verilen isimdir.Salmonella bakterisi özellikle kuşlar, diğer hayvanlar ve insanların bağırsaklarında yaşama alanı ...

Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları

Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları giderek artmaktadır. Son on senede biyokimya, moleküler biyoloji ve bakteriyolojideki ilerlemeler, bakterilerin anti kanser ajan şeklinde kullanımının yanında, anti kanser ilaçların verilmesinde kemoterapiye hassas ajan ve gen tedavisi amaçlı vektör şeklinde kullanımına denli kullanılabilir çok ...

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin sınıflandırılması biyoloji alanında oldukça önemli bir durumdur. Sınıflandırılmış olan bakteriler türlerine, şekillerine ve yapılarına göre farklı şekillerde gruplandırılmıştır. Bu sayede sınıflandırılmış olan bakterilerin incelenmesi ve öğretilmesi gibi durumlar çok daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.<...

Bakteri Hastalıkları

Bakteri hastalıkları, Günümüzde birçok bakteri hastalığı bulunmaktadır. Hatta günümüzdeki hastalıkları yüzde yetmiş beşlik dilimi bakterilerden dolayı meydana gelerek birçok farklı sorunlara neden olmaktadır. Bakteri hastalıkları diğer hastalıklardan çok farklı bir şekilde kişide problemleri meydana getirmektedir. Tıbbi olarak varlığı...

Bakteri İdentifikasyonu

Bakteri İdentifikasyonu, Genel anlamı ile baktığımızda bakteri, toprakta, suda ve tüm canlı varlıklarda bulunan, mayalanma ve hastalık oluşumunda rol oynayan, tek hücreli olup, klorofilsiz ve bölünerek çoğalma özelliğinde olan tek hücreli canlıya verilen isimdir. İdentifikasyon ise bakterinin tanımı, bakteri türlerinin ve cinsinin belir...

Gram Pozitif Bakteriler

Gram pozitif bakteriler, gram boyama işleminde geçerek mikroskop altında mor, mavi, siyah renkte olan bakterilerdir. Bu bakteriler gram boyası ile boyandıkları için bu isimle anılırlar. Renklerinin bu şekilde olmasının sebebi bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole iyot karışımını tutması nedeniyledir. Bu bakterilerin hücre duvar...

Bakteri Çeşitleri

Bakteri Çeşitleri, Arkeabakteriler, 1970'li yılların sonlarına doğru bulunan arkeabakteriler birçok biyoloğu oldukça şaşırtmıştı, zira bu bakteriler çok ilginç ortamlarda yaşarlar. Örnek vermek gerekirse, Metanojenik arkea bakteri (Methanogenic archaebacteria), anaerobik ortamlarda yaşar ve metabolizmasının sonucu olarak metan üretir. Büyük ...

Laktik Asit Bakterileri

Laktik Asit Bakterileri, Gıda alanında, rahat ve hızlı bir üretime uygun yöntemler ile besinsel değeri fazla, güvenilir ve bekleme ömrü uzun olan ürünlerin eldesi esas teşkil etmektedir. Fakat tüketicilerin doğal veya bilinen yöntemler ile imal edilen, kimyasal katkı maddesi bulunmayan, sağlık üstünde olumlu etkileri bulunan gıdaları tercih ...

Rhizobium Bakterileri

Rhizobium Bakterileri: çubuk biçiminde, gram negatif, umumi şekilde, aerobik metabolizmaya sahip olmakla birlikte, çok düşük oksijen ortamında dahi gelişim gösteren bakterilerdir. Rhizobium, baklagillerle ortak yaşam sürerek, azot biriktirmeye yarayan bakteri grubu olarak isimlendirilir.Rhizobium Bakterilerin İşlevi

Bakteri Üremesi

Bakteri üremesi, bütün bakterilerin esas üreme şekli bölünerek üremedir. Bölünerek üreme eşeysiz üreme şeklidir su besin maddesi ve sıcaklığın uygun olduğu koşullarda çok hızlı bölünürler, bu bölünme her yirmi dakika da bir gerçekleşir böylece artmaya başlarlar fakat bu artış sürekli değildir. Çünkü zamanla ortam sıcaklığı artar ve karbondio...

E Coli Bakterisi

E Coli Bakterisi; Bir bakteri cinsi olan Escherichia coli Avusturyalı bir doktor ve enterobacteriaceae ailesine ait bu bakteri cinsini ilk olarak izole eden Thedor von Escherich (1857-1911) tarafından adlandırılmıştır. Bu bakteri cinsi insanların ve diğer hayvanların bağırsak sistemlerinde yaygın bir biçimde yer almaktadır. Adının okunu...

Bakteri Morfolojisi

Bakteri morfolojisi: Bakteriler prokaryotik bir yapıya sahiptirler. Hücrelerinin yapıları dışarıdan içe doğru; hücre duvarı, sitoplazma, çekirdekten oluşur. Bir kısım bakteri hücrelerinde kapsül, kirpik ve piluslar yer alabilir. Spor oluşumu vardır.Hücre duvarı ve zarı: Hücreyi dış etkenlerden koruyan hücre duvarı ...

Gram Negatif Bakteriler

Gram negatif bakteriler, gram boyama sırasında kristal viyole boyayı tutmayan özellikteki bakterilerdir. Alkolle yıkanan gram pozitif bakterilerde mavi gri renk devam ederken, gram negatif bakterilerde mavi renk kaybolmaktadır. Gram boyamada kristal viyole ardından karşı boya eklenmekte, bu şekilde gram negatif bakteriler kırmızı pembe ...

Bakteri Genetiği

Bakteri Genetiği; Tüm canlılar kalıtsal özelliklerini genetik aktarma yolu ile yeni nesillere devrederler. Bakteriler de DNA yolu ile genetik aktarımda bulunan canlı türleridir. Bakteri DNA'sı çift zincir yapıdan oluşan ve çevre şartlarına çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. Bugüne kadar genetiği üzerine en çok çalış...

Bakteri ve Virüsler

Bakteri ve virüsler, denildiğinde ilk aklımıza gelen şey bunlardan gelen hastalıklardır. Virüs denildiğinde ilk akla zehir gelir. İlk olarak virüs bilinmezken virüsün oluşturduğu hastalıklar bakterilerden meydana geldiği sanılmıştır. Virüslerin enzim ve sitoplazma sistemleri yoktur. Bu nedenden dolayı virüsler zorunlu parazitlerdir. Virüsler...

Anaerob Bakteriler

Anaerob bakteriler, az ya da hiç oksijen olmayan bölgelerde etkili olur. Yani oksijensiz solunum yapabilen bakteri türleridir. Derin yaralarda enfekte olur, iç organlarda etkili olurlar. Anaerob bakteriler enfeksiyonlar sonucu kötü kokulu cerahate neden olur, apse ve doku yıkımına yol açar. Genellikle ağızda, cilt yüzeyinde, gastrointes...

Bakteri Türleri

Bakteri Türleri, Bakteriler tek hücreli olan mikroskobik canlı türleridir. Hayvanlar ile bitkiler arasında başka bir canlı kategorisi oluşturur. İnsanlarda, doğada, hayvanlarda, toprakta, bitkilerde, suda ve havada oldukça fazla bakteri vardır. Bakteriler klorofilsiz ve çekirdeksiz bir ve altı mikron büyüklüğünde olan ve çıplak göz ile ...

Gebelikte İdrarda Bakteri

Gebelikte İdrarda Bakteri; Gebelik sırasında idrarda bakteri bulunması enfeksiyon belirtisidir ve genellikle kendini idrar yaparken yanma hissiyle belli eder. Yanma hissi bazen hafif bazen de şiddetli olabilir. İdrar kötü kokulu ve bulanık renklidir. Bakteriler genel olarak mesanede toplanmışsa sistit olarak adlandırılır fakat erken fark edi...

Bakterilerin Özellikleri

Bakterilerin özellikleri, bakteriler çok değişik ortamlarda yaşamlarını sürdürebilirler modern alemine ait canlılardır prokaryot hücre yapısına sahiptir n kromozomludur tüm genetik yapısına genom denir iki çeşit nükleik asit bulunur bakterilerin hücre zarı ve sitoplazması vardır sitoplazmalarında protein ve enzim sentezlemek için ribozomlar ...

Yararlı Bakteriler

Yararlı bakteriler hayatımızın birçok yerinde bizlerin yararına olacak görevleri yapmaktadır. Aynı zamanda insan vücudunda yaptıkları görevlerin yanı sıra ekolojik dengeyi de sağlayan yararlı bakteriler bazen insanlar tarafından farkında olmadan öldürülür. Bu durumda hiç beklenmeyen hastalıklar kişileri karşısına çıkarak sorun haline gelmekt...

Virüsler ve Bakteriler

Virüsler ve bakteriler, virüsler çok küçük mikroorganizmalardır virüsler ilk defa tütün yapraklarında oluşan mozaik hastalığı ile ortaya çıkmıştır virüsler canlılar ile cansızlar arasında geçit teşkil ederler hücresel özelliği olmadığı için sınıflandırmada herhangi bir basamağa konulmaz sitoplazma ve enzim sistemleri yoktur üremeleri için ko...

Bakteri

Bakteri, Tek hücreli mikroskobik bir canlıdır türüdür. Bitkilerle hayvanlar sınıfında ayrı bir canlı çeşidine ayrılmaktadır. Doğada, toprakta, havada, suda, bitkilerde, hayvanlarla birlikte insanlarda bakteri türlerinin birden fazla bulunmasıdır.Bakteriler çekirdeksiz ve klorofilsiz 1-6 mikron büyüklüğündeki çı...

Bakteri Hücresi

Bakteri hücresi, bakteriler basit canlılar olmalarına rağmen birçok biyolojik özelliklerden sorumlu çok iyi gelişmiş bir hücre yapısına sahiptir. Bu özelliklerin çoğu sadece bakterilere has özelliklerdir. Bakteriler kendilerinden daha büyük olan canlılara kıyasla daha basit yapıları vardır. Böylelikle canlılarda bulunan birçok biyokimyasal ö...

Pylori Bakteri

Pylori Bakteri, mide ve duodenum'um çeşitli alanlarında yerleşen, mikroaerofilik bir bakteri türüdür. Yerleştiği bölgede kronik enflamasyona sebep olur. Bunun sonucunda mide ülseri, duodenum ülseri ve mide kanseri gelişebilir.Birçok durumda herhangi bir semptom gözükmez. Bazı durumlarda ise mide ve duodenal ülserler de da...

Bakteri Yapısı

Bakteri Yapısı: Bakteriler bağımsız olarak yaşayabilen küçük organizmalardır. Prokaryot olan hücre yapıları ve boyutları ile diğer mikroorganizmalardan ayrılmaktadırlar. Bakteriler yapısı ortalama olarak 0, 5-2 µm boyutundadır. Bakterilerin bu sahip oldukları boyutları cinslerine ve türlerine göre farklılar göstermektedir. Büyük bakte...

 

İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Bağırsak Bakterileri
Kanda Bakteri
Saprofit Bakteriler
Flora Bakterileri
İdrar Tahlilinde Bakteri
Anaerobik Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
Bakterilerde Konjugasyon
Patojen Bakteri
Bakterilerde Üreme
Koliform Bakteri
Fotosentetik Bakteriler
Salmonella Bakterisi
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakteri Hastalıkları
Bakteri İdentifikasyonu
Gram Pozitif Bakteriler
Bakteri Çeşitleri
Laktik Asit Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Bakteri Üremesi
E Coli Bakterisi
Bakteri Morfolojisi
Gram Negatif Bakteriler
Popüler İçerik
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri, Genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. İdrarda bakteri oluşumunda en fazla görülen belirti idrar sırasında v...
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri, (Nekrotizan Fasilit) bakterilerin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon çeşitidir. Kısa süre içerisinde cilt, yağ ve kasları örten dokuyu...
Midede Bakteri
Midede Bakteri
Midede bakteri, genellikle insanlarda büyük sorunlara neden olarak kişilerin son derece zarar görmesine neden olmaktadır. Özellikle bu bakterilerin tü...
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri görülmesi idrar yolu enfeksiyonunun en bariz belirtisidir. İdrar yolundaki enfeksiyonları hamilelikte en sık görülen enfek...
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri, Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan bir bakteri grubu olan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyo...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024