Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fotosentetik Bakteriler

Fotosentetik Bakteriler

Fotosentetik bakteriler, fotosentez yaparak enerji üretirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti olan klorofile sahip canlılar, ham madde model H2O (Su) ve CO2 (Karbondioksit) veya H2O mahalline H2S veya yalnızca H2 kullanmak suretiyle karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye gereksinim gösteren tek olaydır. Bu iş amaçlı, klorofil aracılığıyla absorbe edilen güneş ışığının enerjisi harcanmaktadır.

Eğer güneş ışığı mahaline organik maddelerin sentezi amaçlı kimyasal tepkilerden hasıl olan enerji kullanılacak olursa yaşanan bu olaya "kemosentez" veya "kimyasentez" ismi verilmektedir. Birtakım bakteriler, ışık enerjisine gereksinim göstermeden kimyasal enerji ile organik maddeleri sentez ederler. Örneğin azot, kükürt, demir ve hidrojen bakterileri ototrofidirler. Klorofile sahip olmadıkları takdirde kemosentez yardımıyla yaparlar. Bu biçimde bizzat besinlerini üreten bakterilere kemosentetik bakteriler denir. Kemosentetik bakteriler organik olmayan maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi faydalanarak CO2 ve H2O'dan kendilerine karbonhidratlı besinler yaparlar. Toprakta azot, organik azot bileşikleri nitratlar ve amonyum tuzları şeklinde bulunurlar. Azotlu bileşikler, bakterilerin tarafından, okside edilir ki, bu olaya nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon ile azot, bitkilerin kullanabileceği birleşikler haline gelirken elektrik eden kimyevi olaylardan özgür olan enerji de nitrifikasyona neden olan bakteriler aracılığıyla kemosentez amaçlı kullanılır.

Bitkiler bilindiği benzeri havadaki CO2'yi bağlayarak organik bileşikler yapmaktadır. Ama bitkilerin, havada yer alan azot gazını kullanmaları olası değildir. Gelişmeleri oldukça önemli ehemmiyete sahip olan azotu, azotlu bileşikler şeklinde topraktan alırlar. İşte, topraktaki azotun kullanılır duruma gelmesi de kemosentez ile olduğundan, bu durum yardımıyla doğada azot devri tamamlanmış olmaktadır. Fotosentez, klorofil (Kromozomlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi faydalanılarak organik fotosentetik organizmalar denir ve bunların kocaman çoğunluğunu bitkiler oluştururlar. Bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yöntemle besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir. Işık enerjisinden istifade ederek enerjiyi depolarlar ve organik 'in indirgenmesi ve fakat güneş enerjisiyle gerçekleştirildiğinden fotosentez model anılır. Bu yöntemle güneşin ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve organik madde sentezi inşa edilmiş olabilir. Bileşikler üretebilirler. Bitkiler de diğer canlılar benzeri hayati faaliyetleri amaçlı gerekli enerjiyi organik maddelerin kimyasal enerjisinden sağlarlar. Bunun amaçlı de güneş ışığını faydalanarak havanın karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini sentez ederler. Yeryüzündeki her dinamik, metabolizma faaliyetleri amaçlı gerekli olan enerjiyi temelde üç yoldan olanağı sağlar. Fotosentez tek özümleme faaliyetidir ve bu sebeple özümleme veya asimilasyon benzeri tipik isimlerle de anılır. Yapraklar, bitkilerin besin imalat merkezidir. Bitki yapraklarını meydana getiren hücrelerin içerisinde kloroplast olarak bilinen, çok fazla küçük yapılar vardır. Bu yapıların içerisinde bulunan yeşil rengarenk boyar madde olan klorofil maddesinin misyonu ışık yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını tek panel benzeri toplayıp, kolektör benzeri enerjiye dönüştürerek besin üretirler. Üretilen besin yapraklardan, bitkinin beslenmesi gerekli olan diğer kısımlarına götürülür.

Havadaki karbondioksit, güneş enerjisi faydalanılarak, nişasta ve diğer dik enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan ardından meydana çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha ardından besine gereksinim duyduğunda bu karbonhidratlarda depoladığı enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle beslenen canlılarda bitkide yer alan karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Fotosentezle her sene yaklaşık model 200-500 milyar ton CO2 dönüşüme uğratılmaktadır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 13:03:57
Fotosentetik Bakteriler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fotosentetik Bakteriler Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fotosentetik Bakteriler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri, Genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. İdrarda bakteri oluşumunda en fazla görülen belirti idrar sırasında ve idrar sonrasında ortaya çıkan yanma hissi oluşumudur. Yanma hissi hafif olabilir veya ağrı belirti...
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri, (Nekrotizan Fasilit) bakterilerin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon çeşididir. Kısa süre içerisinde cilt, yağ ve kasları örten dokuyu yok edebilecek bir yapıya sahiptir. Et yiyen bakteri hastalığının bir diğer ismi ise nekrotizan fasi...
Midede Bakteri
Midede Bakteri
Midede bakteri, genellikle insanlarda büyük sorunlara neden olarak kişilerin son derece zarar görmesine neden olmaktadır. Özellikle bu bakterilerin türü bu durumda kişide meydana gelecek olan sorunlar üzerinde çok etkilidir. Eğer bakteriler kolay yok...
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri görülmesi idrar yolu enfeksiyonunun en bariz belirtisidir. İdrar yolundaki enfeksiyonları hamilelikte en sık görülen enfeksiyon türüdür. Kadınların %50'si hayatları boyunca en az bir defa idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Bu...
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri, Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan bir bakteri grubu olan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyon oluşturma riski en az olan bakteri grubu içinde yer almaktaydı. Toprak, su, gıda, insan derisi ve ...
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak bakterileri kişilerde çok farklı belirtileri meydana getirerek kişilerin yaşamını derinden etkileyebilen bir durumdur. Bağırsak içerisinde oluşarak hızı bir şekilde büyüme gösteren bağırsak bakterileri kişilerde çok büyük belirtiler gösterer...
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri; herhangi bir hastalık sırasında mikroorganizmaların geçici olarak kanda bulunmasıdır. Kanda bakteri bulunmasına tıp dilinde septisemi denmektedir. Daha önceden geçirilmiş vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun tedavi edilmemesi il...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit bakteriler, Çürükçül organizma ya da ölü organik maddelerden beslenerek yaşayan organizmalara saprofit bakteriler denir. Hayvan ve bitki kalıntılarında yaşayan ve onların çürümesine yardımcı olan bakteri türüdür.Saprofit bakteriler nerede ya...
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri, organizmada yerleşik halde bulunan faydalı bakterilerdir. İnsan bağırsaklarımızda, vücuttaki toplam hücre sayısının 10 katı kadar faydalı bakteri yaşar.Flora Bakterileri Nasıl Oluşur?Doğum sırasında, bebeklerde bakteri bulunmaz, st...
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri; İdrarda normalde bakteri yoktur. Ama birçok insanın idrarında az da olsa bakteri bulunmaktadır. Bu durum zararsızdır. Ancak bazı durumlar ve idrarda bakteri sayısının fazla olduğu hallerde durum değişebilir.İdrarda Bakteri B...
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri, bakterilerin az veya hiç oksijen olmayan yerlerde yetişen bakteri türüdür. Anaerobik bakteriler, kötü kokulara, cerahatlara, apse oluşumuna ve doku yıkımına sebep olur. Genellikle ağız içinde gastrointestinal sistemde ve cilt üzeri...
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri, İdrarda bakteri görülmesi çoğu zaman zararsızdır. Ancak bakteri değerinin fazla görülmesi durumlarda dikkate alınmalıdır. İdrar normalde ve çoğu zaman steril olmasına rağmen bu durum çeşitli kişilerde farklılık da gösterebilmekte...

 

İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Bağırsak Bakterileri
Kanda Bakteri
Saprofit Bakteriler
Flora Bakterileri
İdrar Tahlilinde Bakteri
Anaerobik Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
Bakterilerde Konjugasyon
Patojen Bakteri
Bakterilerde Üreme
Koliform Bakteri
Fotosentetik Bakteriler
Salmonella Bakterisi
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakteri Hastalıkları
Bakteri İdentifikasyonu
Gram Pozitif Bakteriler
Bakteri Çeşitleri
Laktik Asit Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Bakteri Üremesi
E Coli Bakterisi
Bakteri Morfolojisi
Gram Negatif Bakteriler
Popüler İçerik
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde konjugasyon, hücre temasıyla bakterilerin arasında meydana gelen genetik özellik aktarımıdır. Bu yatay gen transferi mekanizması olarak i...
Patojen Bakteri
Patojen Bakteri
Patojen bakteri, hastalığa sebep olan ve sıklıkla salgın hastalıkların sorumluları olan bakterilerdir. Örneğin en korkulan hastalıklardan biri olan ...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde üreme, bakteriler suda, havada, toprakta, canlılarda bulunan ve hastalılara yol açan, bölünebilen tek gözeli canlılardır. Bakteriler mikr...
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri, suların ve gıdaların sağlığa yararlı olup olmadığını ölçen bakterilerdir. Gram negatif olup, spor oluşturmaz, çubuk şeklindedir ve 4...
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi, İlk kez domuzlarda keşfedilen ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan, çubuksu şeklinde bir gram negatif bakteri türüdür. Ayrıca gı...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları giderek artmaktadır. Son on senede biyokimya, moleküler biyoloji ve bakteriyolojideki ilerlemeler, bakt...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, Günümüzde birçok bakteri hastalığı bulunmaktadır. Hatta günümüzde ki hastalıkları yüzde yetmiş beşlik dilimi bakterilerden dolay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024