Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Laktik Asit Bakterileri

Laktik Asit Bakterileri

Laktik Asit Bakterileri, Gıda alanında, rahat ve hızlı bir üretime uygun yöntemler ile besinsel değeri fazla, güvenilir ve bekleme ömrü uzun olan ürünlerin eldesi esas teşkil etmektedir. Fakat tüketicilerin doğal veya bilinen yöntemler ile imal edilen, kimyasal katkı maddesi bulunmayan, sağlık üstünde olumlu etkileri bulunan gıdaları tercih etmesi sebebi ile imal sürecinde doğal olmayan koruyucular kullanılmamaktadır. Günümüzde ise gıda güvenliğinin uluslararası önemini artmasıyla birlikte, sisteme uygun olan doğal gıda koruyucularının kullanılması ve sektörde yer almasına dair çalışmalar hız kazanmıştır. Konuya bu durumdan bakıldığında laktik asit bakterilerinin organik asit, diasetil, asetoin, hidrojen peroksit, reuterin, antifungal peptitler ve bakteriyosinler gibi çok farklı antimikrobiyal bileşikleri oluşturabilme kapasitesine sahip oldukları ve özellikle bu sebeple son 15 senedir doğal gıda koruyucusu olarak kullanımlarının yaygınlaştığı görülmektedir.

LAB'nin önemli çeşitleri arasında Carnobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus ve Weisella yer almaktadır. LAB; aerotolerant anaerob organizmalar biçiminde isimlendirilmektedir. Karbonhidrat metabolizmaları göz önüne bulundurulduğunda homofermantatif ve heterofermantatif olarak iki alt grupta oluşan LAB taksonomisi, uzun senelerden buyana bakterilerin fenotipik özellikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu değerlendirmeye göre LAB; (İ) Thermobacterium, (İi) Streptobacterium ve (İii) Betabacterium biçiminde üç alt grupta bulunmaktadır. Fakat günümüzde oluşan moleküler biyoloji teknikleri sayesinde, fenotip temelli sınıflandırmanın uygun bulunmadığı ileri sürülmektedir.

LAB'nin önemli metabolitlerinden olan ve biyokoruyucular olarak adlandırılan bakteriyosinler, Gram (+) bakterilerce ribozomal olarak sentezlenen, kısmen dar spektrumda bakterisidal aktivite oluşturan, ısıya dayanıklı, küçük yapılı aktif proteinlerdir. Bakteriyosinler, 4 ana grupta bulunmaktadır, bunlar lantibiyotikler (Grup I), değiştirilmemiş peptitler (Grup II), büyük proteinler (Grup III) ve dairesel peptitler (Grup IV) biçiminde isimlendirilmektedir. Gıdaların biyolojik korumasında bulunan LAB'nin birçoğunun, lineer (Grup Ia), değiştirilmemiş peptitler (Grup II) ve dairesel peptitlere (Grup IV) ait olduğu bildirilmektedir. Geçmiş senelerde yapılan çalışmalarda bakteriyosinlerin gıda koruyucusu biçiminde oldukça faydalı özellikler bulundurabildikleri net bir biçimde ortaya konmuştur.

Gıdalara koyucu olarak bakteriyosin takviyesi ile; (İ) gıdaların ömrünü uzatılabilmekte, (İi) saklama koşulları uygun olmadığı sıcaklıklarda uygun koruma oluşturmakta, (İii) gıda kökenli patojenlerin besin zinciri ile dağılım riski düşmekte, (İv) gıdalarda bozulmalara neden olan mikroorganizmalar sebebi ile yaşanan ekonomik kayıplar en aza düşürülmekte, (V) kimyasal koruyucuların kullanımları düşürülmekte, (Vi) koruma oluşturmak için daha az prosesin uygulanması nedeni ile ürünün organoleptik özellikleri ve besinsel değeri de daha iyi bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bununla beraber bakteriyosinlerin kullanımını kısıtlayan faktörler de yer almaktadır. Bu faktörler, dar aktivite spektrumu, kendiliğinden bakteriyojenikliğin kaybı, iii) proteolitik enzimler sebebi ile inaktivasyonu, iv) gıda ortamlarına kültürün zayıf adaptasyonu, v) alçak üretim düzeyi ve vi) bakteriyosine dayanıklı bakterilerin meydana gelmesi ile özetlenebilmektedir. Günümüzde LAB'nin pek çok üyesi bakteriyosin oluşturmakta, antibakteriyel etki Lactobacillus acidophilus tarafından imal edilen acidophilin ve lactocidin, Lactobacillus plantarum tarafından imal edilen lactolin veya Lactococcus lactis tarafından imal edilen nisin gibi antibiyotik ve antibiyotik benzeri maddeler üstünden açıklanabilmektedir.

İmal edilen bakteriyosinler aracılığıyla bakteriyosinin cinsine bağlı bir şekilde özellikle Staphylococcus aureus, Listeria spp., Bacillus cereus, Clostridium perfringens gibi gıda kökenli patojen bakteriler inhibe edebilmektedirler. Bununla beraber bakteriyosinlerin bazı Gram (-) bakteriler üstünde de etkin bulunduğu tespit edilmiştir. Laktobasillerce imal edilen, lactocin 27, lactacin B, helveticin J, plantaricin B ve plantaricin A gibi bakteriyosin ve bakteriyosin gibi maddelerle ilgili araştırmanın literatürlerde bulunduğu görülmektedir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 04:53:43
Laktik Asit Bakterileri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Laktik Asit Bakterileri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Laktik Asit Bakterileri"
Biyoloji dersinde öğrendim. Kas yorgunluğunun sebebi, kasların oksijensiz kalması ve çok yorulmasından dolayı laktik asit üretiminin artmasından meydana gelir. Ama laktik asitin bakteriler tarafından üretildiğini bilmiyordum. Bu bakteriler oksijensiz kalınca mı ortaya çıkıyorlar?
Murat . 01.10.2018 09:40:15
CEVAP YAZ
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri, Genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. İdrarda bakteri oluşumunda en fazla görülen belirti idrar sırasında ve idrar sonrasında ortaya çıkan yanma hissi oluşumudur. Yanma hissi hafif olabilir veya ağrı belirti...
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri, (Nekrotizan Fasilit) bakterilerin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon çeşididir. Kısa süre içerisinde cilt, yağ ve kasları örten dokuyu yok edebilecek bir yapıya sahiptir. Et yiyen bakteri hastalığının bir diğer ismi ise nekrotizan fasi...
Midede Bakteri
Midede Bakteri
Midede bakteri, genellikle insanlarda büyük sorunlara neden olarak kişilerin son derece zarar görmesine neden olmaktadır. Özellikle bu bakterilerin türü bu durumda kişide meydana gelecek olan sorunlar üzerinde çok etkilidir. Eğer bakteriler kolay yok...
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri görülmesi idrar yolu enfeksiyonunun en bariz belirtisidir. İdrar yolundaki enfeksiyonları hamilelikte en sık görülen enfeksiyon türüdür. Kadınların %50'si hayatları boyunca en az bir defa idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Bu...
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri, Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan bir bakteri grubu olan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyon oluşturma riski en az olan bakteri grubu içinde yer almaktaydı. Toprak, su, gıda, insan derisi ve ...
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak bakterileri kişilerde çok farklı belirtileri meydana getirerek kişilerin yaşamını derinden etkileyebilen bir durumdur. Bağırsak içerisinde oluşarak hızı bir şekilde büyüme gösteren bağırsak bakterileri kişilerde çok büyük belirtiler gösterer...
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri; herhangi bir hastalık sırasında mikroorganizmaların geçici olarak kanda bulunmasıdır. Kanda bakteri bulunmasına tıp dilinde septisemi denmektedir. Daha önceden geçirilmiş vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun tedavi edilmemesi il...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit bakteriler, Çürükçül organizma ya da ölü organik maddelerden beslenerek yaşayan organizmalara saprofit bakteriler denir. Hayvan ve bitki kalıntılarında yaşayan ve onların çürümesine yardımcı olan bakteri türüdür.Saprofit bakteriler nerede ya...
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri, organizmada yerleşik halde bulunan faydalı bakterilerdir. İnsan bağırsaklarımızda, vücuttaki toplam hücre sayısının 10 katı kadar faydalı bakteri yaşar.Flora Bakterileri Nasıl Oluşur?Doğum sırasında, bebeklerde bakteri bulunmaz, st...
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri; İdrarda normalde bakteri yoktur. Ama birçok insanın idrarında az da olsa bakteri bulunmaktadır. Bu durum zararsızdır. Ancak bazı durumlar ve idrarda bakteri sayısının fazla olduğu hallerde durum değişebilir.İdrarda Bakteri B...
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri, bakterilerin az veya hiç oksijen olmayan yerlerde yetişen bakteri türüdür. Anaerobik bakteriler, kötü kokulara, cerahatlara, apse oluşumuna ve doku yıkımına sebep olur. Genellikle ağız içinde gastrointestinal sistemde ve cilt üzeri...
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri, İdrarda bakteri görülmesi çoğu zaman zararsızdır. Ancak bakteri değerinin fazla görülmesi durumlarda dikkate alınmalıdır. İdrar normalde ve çoğu zaman steril olmasına rağmen bu durum çeşitli kişilerde farklılık da gösterebilmekte...

 

İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Bağırsak Bakterileri
Kanda Bakteri
Saprofit Bakteriler
Flora Bakterileri
İdrar Tahlilinde Bakteri
Anaerobik Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
Bakterilerde Konjugasyon
Patojen Bakteri
Bakterilerde Üreme
Koliform Bakteri
Fotosentetik Bakteriler
Salmonella Bakterisi
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakteri Hastalıkları
Bakteri İdentifikasyonu
Gram Pozitif Bakteriler
Bakteri Çeşitleri
Laktik Asit Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Bakteri Üremesi
E Coli Bakterisi
Bakteri Morfolojisi
Gram Negatif Bakteriler
Popüler İçerik
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde konjugasyon, hücre temasıyla bakterilerin arasında meydana gelen genetik özellik aktarımıdır. Bu yatay gen transferi mekanizması olarak i...
Patojen Bakteri
Patojen Bakteri
Patojen bakteri, hastalığa sebep olan ve sıklıkla salgın hastalıkların sorumluları olan bakterilerdir. Örneğin en korkulan hastalıklardan biri olan ...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde üreme, bakteriler suda, havada, toprakta, canlılarda bulunan ve hastalılara yol açan, bölünebilen tek gözeli canlılardır. Bakteriler mikr...
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri, suların ve gıdaların sağlığa yararlı olup olmadığını ölçen bakterilerdir. Gram negatif olup, spor oluşturmaz, çubuk şeklindedir ve 4...
Fotosentetik Bakteriler
Fotosentetik Bakteriler
Fotosentetik bakteriler, fotosentez yaparak enerji üretirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti olan klorofile sahip canlılar, ham madde model H2O (su) ve...
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi, İlk kez domuzlarda keşfedilen ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan, çubuksu şeklinde bir gram negatif bakteri türüdür. Ayrıca gı...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları giderek artmaktadır. Son on senede biyokimya, moleküler biyoloji ve bakteriyolojideki ilerlemeler, bakt...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024