Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakteri

Bakteri

Bakteri, Tek hücreli mikroskobik bir canlıdır türüdür. Bitkilerle hayvanlar sınıfında ayrı bir canlı çeşidine ayrılmaktadır. Doğada, toprakta, havada, suda, bitkilerde, hayvanlarla birlikte insanlarda bakteri türlerinin birden fazla bulunmasıdır.

Bakteriler çekirdeksiz ve klorofilsiz 1-6 mikron büyüklüğündeki çıplak gözle görünemeyecek kadar mikron yapıda türlerdir. Bakteriler bölünerek sayılarını artırırlar. Hastalık yapan zararlı bakterilerle beraber faydalı olan bakteri çeşitleri de mevcuttur. Genel itibariyle bu türler; hastalığa yol açan bakteriler, maya bakterileri, çürütücü bakteriler ve azot bakterileri olarak belirli sınıflara ayrılırlar. Başka canlıların yaşamını devam ettiremediği zaman çok sıcak ortamlarda veya çok yüksek basınç altında yaşamını devam ettirebilirler. Ölü organizmaların yapısını değiştirerek çürütür ve organik maddelerin diğer organizmalarca kullanılır bir hale gelmelerini destek olurlar. Bunlar bakterilerin faydalı kısımlarıdır. Bakteriyologlar 100'den çok bakteri türünün olduğunu söylemektedirler ve bunları şekil, yapı, büyüme, kültür ortamı ve boyanma türlerine göre ayrılırlar.

Bakteriyolojik ya da mikroskobik gözlemlere göre bakteriler üç başlık altında incelenir: Koküsler (Cocci), basiller (Bacillus) ve spiraller (Spirillum). Birinci gruba streptokok, stafilokok, pnömokok çeşitlerinden meydana gelir. Bunlar yuvarlak şekilli bakterilerdir. Salmonella, kolibasil vb. Türlerin dâhil olduğu ikinci grupta çubuk biçimindeki bakteriler olarak gruplandırılır. Spiraller ise virgül gibi kıvrık şeklindedir. Leptospira, treponema vb. Birer spiral'dir.

Bakteriler boyama ile de çeşitlere ayrılırlar: Bunlar gram pozitif ve gram negatif türleridir. Uçlarında kamçıya benzer uç kısımları olan bakteriler gram negatif olanlarıdır. Bazı bakterilerin ayırt edilmesi onların sebep olduğu hastalığı bularak oluşur. Bunu nedenle de bu bakteriler hayvanlara enjekte edilir. Bakteriler yaşam siklusuna ve doğadaki birçok biyolojik olguya katkı sağlamaktadır. Bir bölümü toprak ve suda, bir bölümü başka çeşitlerinin, bitki, hayvan ve insanların iç organlarına bağlı hayatlarını sürdürürler. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar bitkilerde bulunan selülozu emilimini yapamaz, bu işi sadece bağırsaklarına yaşayan bakterilerin yardımıyla gerçekleştirirler. İnsanın ağız, deri, bağırsak ve cinsel organlarında zararsız veya yararlı fazlaca bakteri bulunmaktadır. Bakteriler peynir, tereyağı, yoğurt, sirke elde edilirken ve bazı antibiyotiklerin yapılmasında büyük önem arz ederler. Ayrıca endüstride aseton, bütil alkol de bakteri fermantasyonu (Mayalanma) ile miktarda oluştururlar.

Bakterilerin insan için önemi, hastalık yapanlarından dolayı meydana gelir. Hastalık, vücuda giren bakterilerin çeşidi ve fazlalılarıyla organizmanın bağışıklık sistemine bağlıdır. Bakteriler salgıladıkları toksinlerle de hastalığa yakalanma riskini artırırlar. Bu maddeler bakteri tarafından oluşturulması durumunda ekzotoksin diye anılırlar. Bakteri hücresinin yapısında bulunursa endotoksin ismi verilir. Bakteriler çeşitlerine göre vücutta ayrı ayrı yerlere kurulurlar. Stafilokoklar deri ve aknelerde yer alırken, streptokoklar boğazda yaşarlar. Tüberküloz ve zatürree ise akciğerler de bulunan bakteriler yaptığı rahatsızlıklardır.

Canlıda ya da laboratuvar deneyinde, bakterileri öldüren her tür fiziksel ya da kimyasal etkene bakterisit denilmektedir. Uygun mekanlarda, belli sürede yaşayan mikrop sayısında yok olmaya yol açan antibiyotik, bakterisit antibiyotik olarak bilinir. Penisilin ve streptomisin buna örnek verilebilir. Kimyasal sebeplerle veya serumdaki bazı maddelerin katkısıyla mikrop sitoplâzması fiziksel ve kimyasal birtakım değişikliklere yol açmasıdır. Bakteri erimesine sebep olan bu tür etkenlere bakteriyolizin adı verilir. Mikropların erimesine de bakteriyoliz diye adlandırılır.

Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bilin dalına bakteriyoloji adı verilir. Tıbbın bu dalı Pasteur'un çalışmalarıyla XIX. Yüzyılda başlamış ve giderek çoğalmıştır. Mikropların görülmesi, farklı kültür mekanlarında çoğalması ve boyanması bakteriyolojik araştırmalarını içermektedir. Bu alanda çalışan bilginlere bakteriyolog adı verilir.
Son Güncelleme : 25.12.2023 04:00:58
Bakteri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakteri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Bakteri"
Midemde uzun zamandan beri yanma ve agri var. Endeskopiye girdim fakat bisey cikmadi. Ama benim slklntilarim hala devam ediyor. Ne yapabilirim? Hangi doktora gitmem gerek?
Merve Ates . 24.11.2018 00:23:48
CEVAP YAZ
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri
İdrarda Bakteri, Genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. İdrarda bakteri oluşumunda en fazla görülen belirti idrar sırasında ve idrar sonrasında ortaya çıkan yanma hissi oluşumudur. Yanma hissi hafif olabilir veya ağrı belirti...
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Et Yiyen Bakteri, (Nekrotizan Fasilit) bakterilerin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon çeşididir. Kısa süre içerisinde cilt, yağ ve kasları örten dokuyu yok edebilecek bir yapıya sahiptir. Et yiyen bakteri hastalığının bir diğer ismi ise nekrotizan fasi...
Midede Bakteri
Midede Bakteri
Midede bakteri, genellikle insanlarda büyük sorunlara neden olarak kişilerin son derece zarar görmesine neden olmaktadır. Özellikle bu bakterilerin türü bu durumda kişide meydana gelecek olan sorunlar üzerinde çok etkilidir. Eğer bakteriler kolay yok...
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri görülmesi idrar yolu enfeksiyonunun en bariz belirtisidir. İdrar yolundaki enfeksiyonları hamilelikte en sık görülen enfeksiyon türüdür. Kadınların %50'si hayatları boyunca en az bir defa idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Bu...
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri
Enterokok Bakteri, Canlıların bağırsak florası içinde doğal şekilde yer alan bir bakteri grubu olan enterokok bakteriler, yakın zamana kadar enfeksiyon oluşturma riski en az olan bakteri grubu içinde yer almaktaydı. Toprak, su, gıda, insan derisi ve ...
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak Bakterileri
Bağırsak bakterileri kişilerde çok farklı belirtileri meydana getirerek kişilerin yaşamını derinden etkileyebilen bir durumdur. Bağırsak içerisinde oluşarak hızı bir şekilde büyüme gösteren bağırsak bakterileri kişilerde çok büyük belirtiler gösterer...
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri
Kanda Bakteri; herhangi bir hastalık sırasında mikroorganizmaların geçici olarak kanda bulunmasıdır. Kanda bakteri bulunmasına tıp dilinde septisemi denmektedir. Daha önceden geçirilmiş vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun tedavi edilmemesi il...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit bakteriler, Çürükçül organizma ya da ölü organik maddelerden beslenerek yaşayan organizmalara saprofit bakteriler denir. Hayvan ve bitki kalıntılarında yaşayan ve onların çürümesine yardımcı olan bakteri türüdür.Saprofit bakteriler nerede ya...
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri
Flora Bakterileri, organizmada yerleşik halde bulunan faydalı bakterilerdir. İnsan bağırsaklarımızda, vücuttaki toplam hücre sayısının 10 katı kadar faydalı bakteri yaşar.Flora Bakterileri Nasıl Oluşur?Doğum sırasında, bebeklerde bakteri bulunmaz, st...
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri
İdrar Tahlilinde Bakteri; İdrarda normalde bakteri yoktur. Ama birçok insanın idrarında az da olsa bakteri bulunmaktadır. Bu durum zararsızdır. Ancak bazı durumlar ve idrarda bakteri sayısının fazla olduğu hallerde durum değişebilir.İdrarda Bakteri B...
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri
Anaerobik Bakteri, bakterilerin az veya hiç oksijen olmayan yerlerde yetişen bakteri türüdür. Anaerobik bakteriler, kötü kokulara, cerahatlara, apse oluşumuna ve doku yıkımına sebep olur. Genellikle ağız içinde gastrointestinal sistemde ve cilt üzeri...
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
İdrarda Bol Bakteri, İdrarda bakteri görülmesi çoğu zaman zararsızdır. Ancak bakteri değerinin fazla görülmesi durumlarda dikkate alınmalıdır. İdrar normalde ve çoğu zaman steril olmasına rağmen bu durum çeşitli kişilerde farklılık da gösterebilmekte...

 

İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Bağırsak Bakterileri
Kanda Bakteri
Saprofit Bakteriler
Flora Bakterileri
İdrar Tahlilinde Bakteri
Anaerobik Bakteri
İdrarda Bol Bakteri
Bakterilerde Konjugasyon
Patojen Bakteri
Bakterilerde Üreme
Koliform Bakteri
Fotosentetik Bakteriler
Salmonella Bakterisi
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakteri Hastalıkları
Bakteri İdentifikasyonu
Gram Pozitif Bakteriler
Bakteri Çeşitleri
Laktik Asit Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Bakteri Üremesi
E Coli Bakterisi
Bakteri Morfolojisi
Gram Negatif Bakteriler
Popüler İçerik
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde Konjugasyon
Bakterilerde konjugasyon, hücre temasıyla bakterilerin arasında meydana gelen genetik özellik aktarımıdır. Bu yatay gen transferi mekanizması olarak i...
Patojen Bakteri
Patojen Bakteri
Patojen bakteri, hastalığa sebep olan ve sıklıkla salgın hastalıkların sorumluları olan bakterilerdir. Örneğin en korkulan hastalıklardan biri olan ...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde üreme, bakteriler suda, havada, toprakta, canlılarda bulunan ve hastalılara yol açan, bölünebilen tek gözeli canlılardır. Bakteriler mikr...
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri
Koliform Bakteri, suların ve gıdaların sağlığa yararlı olup olmadığını ölçen bakterilerdir. Gram negatif olup, spor oluşturmaz, çubuk şeklindedir ve 4...
Fotosentetik Bakteriler
Fotosentetik Bakteriler
Fotosentetik bakteriler, fotosentez yaparak enerji üretirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti olan klorofile sahip canlılar, ham madde model H2O (su) ve...
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi
Salmonella Bakterisi, İlk kez domuzlarda keşfedilen ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan, çubuksu şeklinde bir gram negatif bakteri türüdür. Ayrıca gı...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları giderek artmaktadır. Son on senede biyokimya, moleküler biyoloji ve bakteriyolojideki ilerlemeler, bakt...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrarda Bakteri
Et Yiyen Bakteri
Midede Bakteri
Hamilelikte İdrarda Bakteri
Enterokok Bakteri
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Altın Seven Bakteriler Ya Da Virüsler Nelerdir?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024